Podatność CVE-2006-3567


Publikacja: 2006-07-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the web administration interface logging feature in Juniper Networks (Redline) DX 5.1.x, and possibly earlier versions, allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the username login field.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Juniper Networks DX Web Administration Persistent System Log XSS Vulnerability
Darren Bounds
14.07.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Juniper -> DX 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/1218
http://securitytracker.com/id?1016462
http://www.securityfocus.com/archive/1/439758/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/18926
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/2741
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/27645

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top