Podatność CVE-2006-3792


Publikacja: 2006-07-24   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in ServerClientUfo::recv_packet in server_protocol.cpp in UFO2000 svn 1057 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via unspecified vectors involving the packet.c_str function.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Multiple vulnerabilities in UFO2000 svn 1057
Luigi Auriemma (...
25.07.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Ufo2000 -> Ufo2000 

 Referencje:
http://aluigi.altervista.org/adv/ufo2ko-adv.txt
http://securityreason.com/securityalert/1259
http://securitytracker.com/id?1016503
http://svn.sourceforge.net/viewcvs.cgi/ufo2000/trunk/src/server_protocol.cpp?view=log
http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200702-10.xml
http://www.securityfocus.com/archive/1/440293/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/19028
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/2837
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/27816

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top