Podatność CVE-2006-3860


Publikacja: 2006-08-16   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
IBM Informix Dynamic Server (IDS) before 9.40.xC7 and 10.00 before 10.00.xC3 allows allows remote authenticated users to execute arbitrary commands via the (1) "SET DEBUG FILE" SQL command, and the (2) start_onpload and (3) dbexp functions.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Multiple Arbitrary Command Execution Vulnerabilities
NGSSoftware Insi...
19.08.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
IBM -> Informix dynamic database server 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/1407
http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21242921
http://www.databasesecurity.com/informix/DatabaseHackersHandbook-AttackingInformix.pdf
http://www.securityfocus.com/archive/1/443133/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/443185/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/19264
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/3077
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/28121
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/28124

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top