Podatność CVE-2006-3992


Publikacja: 2006-08-04   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in the Centrino (1) w22n50.sys, (2) w22n51.sys, (3) w29n50.sys, and (4) w29n51.sys Microsoft Windows drivers for Intel 2200BG and 2915ABG PRO/Wireless Network Connection before 10.5 with driver 9.0.4.16 allows remote attackers to execute arbitrary code via certain frames that trigger memory corruption.

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.1/10
6.4/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Intel -> 2200bg proset wireless 
Intel -> 2915abg proset wireless 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/230208
http://support.intel.com/support/wireless/wlan/sb/CS-023065.htm
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/3100
http://www.securityfocus.com/bid/19298
http://securitytracker.com/id?1016621

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top