Podatność CVE-2006-4221


Publikacja: 2006-08-18   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Stack-based buffer overflow in the IBM Access Support eGatherer ActiveX control before 3.20.0284.0 allows remote attackers to execute arbitrary code via a long filename parameter to the RunEgatherer method.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
IBM eGatherer ActiveX Code Execution Vulnerability
eEye Advisories
23.08.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
IBM -> Egatherer 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/1424
http://securitytracker.com/id?1016705
http://www.eeye.com/html/research/advisories/AD20060816.html
http://www.kb.cert.org/vuls/id/380277
http://www.securityfocus.com/archive/1/443471/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/444899/100/100/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/19554
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/3305
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/28418

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top