Podatność CVE-2006-4284


Publikacja: 2006-08-22   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in comments.asp in LBlog 1.05 and earlier allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the id parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
LBlog <= \"comments.asp\" SQL Injection Exploit
ChironeX Flecker...
26.08.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Lblog -> Lblog 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/1445
http://securitytracker.com/id?1016721
http://www.securityfocus.com/archive/1/443872/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/19607
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/28472
https://www.exploit-db.com/exploits/2230

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top