Podatność CVE-2006-4447


Publikacja: 2006-08-29   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
X.Org and XFree86, including libX11, xdm, xf86dga, xinit, xload, xtrans, and xterm, does not check the return values for setuid and seteuid calls when attempting to drop privileges, which might allow local users to gain privileges by causing those calls to fail, such as by exceeding a ulimit.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
X.org -> Emu-linux-x87-xlibs 
X.org -> X11r6 
X.org -> X11r7 
X.org -> XDM 
X.org -> Xf86dga 
X.org -> Xinit 
X.org -> Xload 
X.org -> Xorg-server 
X.org -> Xterm 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/300368
http://security.gentoo.org/glsa/glsa-200608-25.xml
http://secunia.com/advisories/21650
http://lists.freedesktop.org/archives/xorg/2006-June/016146.html
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/0409
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/3409
http://www.securityfocus.com/bid/19742
http://secunia.com/advisories/21660
http://www.securityfocus.com/bid/23697
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDKSA-2006:160
http://www.debian.org/security/2006/dsa-1193
http://security.gentoo.org/glsa/glsa-200704-22.xml
http://secunia.com/advisories/25059
http://secunia.com/advisories/25032
http://secunia.com/advisories/22332
http://secunia.com/advisories/21693
http://mail.gnome.org/archives/beast/2006-December/msg00025.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top