Podatność CVE-2006-4553


Publikacja: 2006-09-05   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
PHP remote file inclusion vulnerability in plugin.class.php in the com_comprofiler Components 1.0 RC2 for Mambo and Joomla! allows remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in the mosConfig_absolute_path parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Mambo/Joomla com_comprofiler Components <== v1.0 RC 2 Multiple Remote File Include Vulnerabilities
matdhule
07.09.2006

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Mambo -> Com comprofiler component 
Joomla -> Com comprofiler component 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/1491
http://www.securityfocus.com/archive/1/444425/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/19725
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/28596

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top