Podatność CVE-2006-4613


Publikacja: 2006-09-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple unspecified vulnerabilities in SnapGear before 3.1.4u1 allow remote attackers to cause a denial of service via unspecified vectors involving (1) IPSec replay windows and (2) the use of vulnerable versions of ClamAV before 0.88.4. NOTE: it is possible that vector 2 is related to CVE-2006-4018.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Securecomputing -> Snapgear sg560 
Securecomputing -> Snapgear sg565 
Securecomputing -> Snapgear sg580 
Securecomputing -> Snapgear sg710 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/28705
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/28702
http://www.securityfocus.com/bid/19805
http://www.cyberguard.info/snapgear/releases.html
http://secunia.com/advisories/21707

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top