Podatność CVE-2006-4616


Publikacja: 2006-09-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SMTP service in MailEnable Standard, Professional, and Enterprise before ME-10014 (20060904) allows remote attackers to cause a denial of service via an SPF lookup for a domain with a large number of records, which triggers a null pointer exception.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Mailenable -> Mailenable enterprise 
Mailenable -> Mailenable professional 
Mailenable -> Mailenable standard 

 Referencje:
http://www.mailenable.com/hotfix/MESMTPC.ZIP
http://www.mailenable.com/hotfix/
http://securitytracker.com/id?1016792
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/28910
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/3669
http://www.securityfocus.com/bid/20091
http://secunia.com/advisories/21998

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top