Podatność CVE-2006-4976


Publikacja: 2006-09-24   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Date Library in John Lim ADOdb Library for PHP allows remote attackers to obtain sensitive information via a direct request for (1) server.php, (2) adodb-errorpear.inc.php, (3) adodb-iterator.inc.php, (4) adodb-pear.inc.php, (5) adodb-perf.inc.php, (6) adodb-xmlschema.inc.php, and (7) adodb.inc.php; files in datadict including (8) datadict-access.inc.php, (9) datadict-db2.inc.php, (10) datadict-generic.inc.php, (11) datadict-ibase.inc.php, (12) datadict-informix.inc.php, (13) datadict-mssql.inc.php, (14) datadict-mysql.inc.php, (15) datadict-oci8.inc.php, (16) datadict-postgres.inc.php, and (17) datadict-sybase.inc.php; files in drivers/ including (18) adodb-access.inc.php, (19) adodb-ado.inc.php, (20) adodb-ado_access.inc.php, (21) adodb-ado_mssql.inc.php, (22) adodb-borland_ibase.inc.php, (23) adodb-csv.inc.php, (24) adodb-db2.inc.php, (25) adodb-fbsql.inc.php, (26) adodb-firebird.inc.php, (27) adodb-ibase.inc.php, (28) adodb-informix.inc.php, (29) adodb-informix72.inc.php, (30) adodb-mssql.inc.php, (31) adodb-mssqlpo.inc.php, (32) adodb-mysql.inc.php, (33) adodb-mysqli.inc.php, (34) adodb-mysqlt.inc.php, (35) adodb-oci8.inc.php, (36) adodb-oci805.inc.php, (37) adodb-oci8po.inc.php, (38) adodb-odbc.inc.php, (39) adodb-odbc_mssql.inc.php, (40) adodb-odbc_oracle.inc.php, (41) adodb-oracle.inc.php, (42) adodb-postgres64.inc.php, (43) adodb-postgres7.inc.php, (44) adodb-proxy.inc.php, (45) adodb-sapdb.inc.php, (46) adodb-sqlanywhere.inc.php, (47) adodb-sqlite.inc.php, (48) adodb-sybase.inc.php, (49) adodb-vfp.inc.php; file in perf/ including (50) perf-db2.inc.php, (51) perf-informix.inc.php, (52) perf-mssql.inc.php, (53) perf-mysql.inc.php, (54) perf-oci8.inc.php, (55) perf-postgres.inc.php; tests/ files (56) benchmark.php, (57) client.php, (58) test-datadict.php, (59) test-perf.php, (60) test-pgblob.php, (61) test-php5.php, (62) test-xmlschema.php, (63) test.php, (64) test2.php, (65) test3.php, (66) test4.php, (67) test5.php, (68) test_rs_array.php, (69) testcache.php, (70) testdatabases.inc.php, (71) testgenid.php, (72) testmssql.php, (73) testoci8.php, (74) testoci8cursor.php, (75) testpaging.php, (76) testpear.php, (77) testsessions.php, (78) time.php, or (79) tmssql.php, which reveals the path in various error messages.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
ADOdb Date Library Full path Bugs
HACKERS PAL
26.09.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
John lim -> Adodb date library 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/1629
http://www.securityfocus.com/archive/1/445995/100/100/threaded

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top