Podatność CVE-2006-5137


Publikacja: 2006-10-03   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple direct static code injection vulnerabilities in Groupee UBB.threads 6.5.1.1 allow remote attackers to (1) inject PHP code via a theme[] array parameter to admin/doedittheme.php, which is injected into includes/theme.inc.php; (2) inject PHP code via a config[] array parameter to admin/doeditconfig.php, and then execute the code via includes/config.inc.php; and inject a reference to PHP code via a URL in the config[path] parameter, and then execute the code via (3) dorateuser.php, (4) calendar.php, and unspecified other scripts.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
UBB.threads Multiple input validation error
HACKERS PAL
04.10.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.1/10
6.4/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Ubbcentral -> Ubb.threads 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/1676
http://www.securityfocus.com/archive/1/447359/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/20266
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/29274

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top