Podatność CVE-2006-5320


Publikacja: 2006-10-17   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Directory traversal vulnerability in getimg.php in Album Photo Sans Nom 1.6 allows remote attackers to read arbitrary files via the img parameter.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Morian -> Album photo sans nom 

 Referencje:
http://acid-root.new.fr/poc/13061007.txt
http://www.attrition.org/pipermail/vim/2006-December/001193.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/448096/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/20441
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/4008
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/29473
https://www.exploit-db.com/exploits/2507

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top