Podatność CVE-2006-5379


Publikacja: 2006-10-18   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The accelerated rendering functionality of NVIDIA Binary Graphics Driver (binary blob driver) For Linux v8774 and v8762, and probably on other operating systems, allows local and remote attackers to execute arbitrary code via a large width value in a font glyph, which can be used to overwrite arbitrary memory locations.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Buffer Overflow in NVIDIA Binary Graphics Driver For Linux
Derek Abdine (Ra...
19.10.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Nvidia -> Binary graphics driver 

 Referencje:
http://download2.rapid7.com/r7-0025/
http://download2.rapid7.com/r7-0025/nv_exploit.c
http://nvidia.custhelp.com/cgi-bin/nvidia.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=1971
http://security.gentoo.org/glsa/glsa-200611-03.xml
http://securityreason.com/securityalert/1742
http://securitytracker.com/id?1017072
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-102693-1
http://www.kb.cert.org/vuls/id/147252
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDKSA-2007:007
http://www.rapid7.com/advisories/R7-0025.jsp
http://www.securityfocus.com/archive/1/448860/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/451329/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/20559
http://www.ubuntu.com/usn/usn-377-1
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/4053
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/4328
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/29622

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top