Podatność CVE-2006-5602


Publikacja: 2006-10-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple memory leaks in xsupplicant before 1.2.6, and possibly other versions, allow attackers to cause a denial of service (memory consumption) via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Xsupplicant -> Xsupplicant 

 Referencje:
http://secunia.com/advisories/22641
http://secunia.com/advisories/22612
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/4232
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/29903
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDKSA-2006:189
http://sourceforge.net/project/shownotes.php?release_id=421973&group_id=60236

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top