Podatność CVE-2006-5966


Publikacja: 2006-11-17   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Panda ActiveScan 5.53.00, and other versions before 5.54.01, allows remote attackers to (1) reboot the system using the Reinicializar method in the ActiveScan.1 ActiveX control, or (2) determine arbitrary file existence and size via the ObtenerTamano method in the PAVPZ.SOS.1 ActiveX control.

Typ:

CWE-399

(Resource Management Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Częściowy
Affected software
Panda -> Activescan 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/451864/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/21132
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/4536
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/30317
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/30318

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top