Podatność CVE-2006-5979


Publikacja: 2006-11-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Renasoft NetJetServer 2.5.3.939, and possibly earlier, uses insecure permissions for Global.asa, which allows remote attackers to obtain sensitive information. NOTE: the provenance of this information is unknown; details are obtained from third party sources.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Renasoft -> Netjetserver 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/4559
http://secunia.com/advisories/22859
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/30338

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top