Podatność CVE-2006-6078


Publikacja: 2006-11-24   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
PHP remote file inclusion vulnerability in common.inc.php in a-ConMan 3.2 beta allows remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in the cm_basedir parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
a-ConMan <= v3.2beta Remote File Inclusion
Ahmad Maulana a....
27.11.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
A-conman -> A-conman 

 Referencje:
http://advisories.echo.or.id/adv/adv61-matdhule-2006.txt
http://securityreason.com/securityalert/1909
http://securitytracker.com/id?1017278
http://www.securityfocus.com/archive/1/452433/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/21255
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/4705
https://www.exploit-db.com/exploits/2831

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top