Podatność CVE-2006-6287


Publikacja: 2006-12-04   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Stack-based buffer overflow in AtomixMP3 2.3 and earlier allows remote attackers to execute arbitrary code via a long pathname in an M3U file.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Atomix productions -> Atomixmp3 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/21380
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/4804
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/30633
https://www.exploit-db.com/exploits/2873

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top