Podatność CVE-2006-6337


Publikacja: 2006-12-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple SQL injection vulnerabilities in giris.asp in Aspee and Dogantepe Ziyaretci Defteri allow remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the (1) kullanici or (2) parola parameter.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Aspindir -> Aspee ziyaretci defteri 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/453234/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/454589/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/21398
http://www.securityfocus.com/bid/21627
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/4825
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/30919

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top