Podatność CVE-2006-6343


Publikacja: 2006-12-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in polls.php in Neocrome Seditio 1.10 and earlier allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the id parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Seditio <= 1.10 (pollid) Remote SQL Injection Vulnerability
ajann
07.12.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Neocrome -> Seditio 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/1974
http://www.securityfocus.com/archive/1/453125/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/21366
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/4805
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/30640

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top