Podatność CVE-2006-6537


Publikacja: 2006-12-13   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
IBM WebSphere Host On-Demand 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, and possibly 10, allows remote attackers to bypass authentication via a modified pnl parameter, related to hod/HODAdmin.html and hod/frameset.html.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Unauthenticated access to IBM Host On-Demand administration pages
Ferguson, David ...
14.12.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
IBM -> Websphere host on-demand 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/2030
http://www.securityfocus.com/archive/1/454050/100/0/threaded
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/4943
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/30826

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top