Podatność CVE-2006-6607


Publikacja: 2006-12-17   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Java Key Store (JKS) for WebSphere Application Server (WAS) for IBM Tivoli Identity Manager (ITIM) 4.6 places the JKS password in a -Djavax.net.ssl.trustStorePassword command line argument, which allows local users to obtain the password by listing the process or using other methods.

CVSS2 => (AV:A/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.7/10
2.9/10
5.1/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
IBM -> Tivoli identity manager 

 Referencje:
http://securitytracker.com/id?1017380
http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21251069
http://www.securityfocus.com/bid/21570
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/4989
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/30865

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top