Podatność CVE-2006-6651


Publikacja: 2006-12-19   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Race condition in W29N51.SYS in the Intel 2200BG wireless driver 9.0.3.9 allows remote attackers to cause memory corruption and execute arbitrary code via a series of crafted beacon frames. NOTE: some details are obtained solely from third party information.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Intel -> 2200bg proset wireless 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/5065
http://www.securityfocus.com/bid/21641
http://secunia.com/advisories/23338
http://downloads.securityfocus.com/vulnerabilities/exploits/21641.c

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top