Podatność CVE-2006-6807


Publikacja: 2006-12-28   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in list.asp in Softwebs Nepal (aka Ananda Raj Pandey) Ananda Real Estate 3.4 and earlier allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the agent parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Softwebs nepal -> Ananda real estate 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/21771
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/5179
https://www.exploit-db.com/exploits/3001

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top