Podatność CVE-2006-7161


Publikacja: 2007-03-07   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in giris_yap.asp in Hazir Site 2.0 allows remote attackers to bypass authentication via the (1) k_a class or (2) sifre parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Hazir Site v2.0 Admin SQL Injection
dj remix
09.03.2007

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Aspindir -> Hazirsite 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/2374
http://www.securityfocus.com/archive/1/447829/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/20375
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/29371

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top