Podatność CVE-2006-7220


Publikacja: 2007-07-09   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in SAP SAPLPD and SAPSPRINT allows remote attackers to cause a denial of service (application crash) via a certain print job request. NOTE: the provenance of this information is unknown; the details are obtained solely from third party information.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
SAP -> Saplpd 
SAP -> Sapsprint 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/19756

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top