Podatność CVE-2007-0045


Publikacja: 2007-01-03   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in Adobe Acrobat Reader Plugin before 8.0.0, and possibly the plugin distributed with Adobe Reader 7.x before 7.1.4, 8.x before 8.1.7, and 9.x before 9.2, for Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 6 SP1, Google Chrome, Opera 8.5.4 build 770, and Opera 9.10.8679 on Windows allow remote attackers to inject arbitrary JavaScript and conduct other attacks via a .pdf URL with a javascript: or res: URI with (1) FDF, (2) XML, and (3) XFDF AJAX parameters, or (4) an arbitrarily named name=URI anchor identifier, aka "Universal XSS (UXSS)."

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Adobe Acrobat Reader Plugin - Multiple Vulnerabilities
Stefano Di Paola...
04.01.2007

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Adobe -> Acrobat 
Adobe -> Acrobat 3d 
Adobe -> Acrobat reader 

 Referencje:
http://googlechromereleases.blogspot.com/2009/01/stable-beta-update-yahoo-mail-and.html
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c00771742
http://lists.suse.com/archive/suse-security-announce/2007-Jan/0012.html
http://security.gentoo.org/glsa/glsa-200701-16.xml
http://securityreason.com/securityalert/2090
http://securitytracker.com/id?1017469
http://securitytracker.com/id?1023007
http://slackware.com/security/viewer.php?l=slackware-security&y=2007&m=slackware-security.338131
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-102847-1
http://www.adobe.com/support/security/advisories/apsa07-01.html
http://www.adobe.com/support/security/advisories/apsa07-02.html
http://www.adobe.com/support/security/bulletins/apsb07-01.html
http://www.adobe.com/support/security/bulletins/apsb09-15.html
http://www.disenchant.ch/blog/hacking-with-browser-plugins/34
http://www.gnucitizen.org/blog/danger-danger-danger/
http://www.gnucitizen.org/blog/universal-pdf-xss-after-party
http://www.kb.cert.org/vuls/id/815960
http://www.mozilla.org/security/announce/2007/mfsa2007-02.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2007-0021.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/455790/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/455800/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/455801/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/455831/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/455836/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/455906/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/21858
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA09-286B.html
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/0032
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/0957
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/2898
http://www.wisec.it/vulns.php?page=9
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/31271
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A6487
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A9693
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2007-0017.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top