Podatność CVE-2007-0077


Publikacja: 2007-01-05   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
lblog stores sensitive information under the web root with insufficient access control, which allows remote attackers to download a database via a direct request for a certain file in admin/db/newFolder/.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
lblog Remote Password Disclosure
Aria-Security Te...
05.01.2007

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Lblog -> Lblog 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/2098
http://securitytracker.com/id?1017462
http://www.aria-security.com/forum/showthread.php?t=79
http://www.securityfocus.com/archive/1/455681/100/0/threaded
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/31229

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top