Podatność CVE-2007-0083


Publikacja: 2007-01-05   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Nuked Klan 1.7 and earlier allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via a javascript: URI in a getURL statement in a .swf file, as demonstrated by "Remote Cookie Disclosure." NOTE: it could be argued that this is an issue in Shockwave instead of Nuked Klan.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Nuked Klan <= 1.7 Remote Cookie Disclosure Exploit
NeoSSJ & Kad...
05.01.2007

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Nuked-klan -> Nuked-klan 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/2101
http://www.securityfocus.com/archive/1/455726/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/21850

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top