Podatność CVE-2007-0226


Publikacja: 2007-01-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in wbsearch.aspx in uniForum 4 and earlier allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the "by User" field (aka the TXbyuser parameter).

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Uniforum -> Uniforum 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/458060/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/21966
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/31362
https://www.exploit-db.com/exploits/3106

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top