Podatność CVE-2007-0339


Publikacja: 2007-01-17   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in index.php (aka the login form) in Scriptme SMe FileMailer 1.21 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the Password field (ps parameter). NOTE: some of these details are obtained from third party information.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
SmE FileMailer 1.21 Remote Sql Injextion Exploit
CorryL
19.01.2007

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Scriptme -> Sme filemailer 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/2154
http://www.attrition.org/pipermail/vim/2007-January/001244.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/457071/100/0/threaded

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top