Podatność CVE-2007-0389


Publikacja: 2007-01-19   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Directory traversal vulnerability in ArsDigita Community System (ACS) 3.4.10 and earlier, and ArsDigita Community Education Solution (ACES) 1.1, allows remote attackers to read arbitrary files via .%252e/ (double-encoded dot dot slash) sequences in the URI.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Brak
Brak
Affected software
Arsdigita -> Arsdigita community education solution 
Arsdigita -> Arsdigita community system 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/457318/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/22121
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/0286
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/31613

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top