Podatność CVE-2007-0625


Publikacja: 2007-01-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
nxconfigure.sh in NoMachine NX Server before 2.1.0-18 does not validate the invoking user, which allows local users to modify server configuration keys in /usr/NX/etc/server.cfg, resulting in an unspecified denial of service.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.9/10
6.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Nomachine -> Nx server 

 Referencje:
http://www.nomachine.com/news_read.php?idnews=190
http://secunia.com/advisories/23993
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/0413
http://www.securityfocus.com/bid/22308
http://www.nomachine.com/tr/view.php?id=TR01E01622
http://osvdb.org/33009
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/31941

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top