Podatność CVE-2007-0661


Publikacja: 2007-02-01   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Intel Enterprise Southbridge 2 Baseboard Management Controller (BMC), Intel Server Boards 5000XAL, S5000PAL, S5000PSL, S5000XVN, S5000VCL, S5000VSA, SC5400RA, and OEM Firmware for Intel Enterprise Southbridge Baseboard Management Controller before 20070119, when Intelligent Platform Management Interface (IPMI) is enabled, allow remote attackers to connect and issue arbitrary IPMI commands, possibly triggering a denial of service.

CVSS2 => (AV:A/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.4/10
6.4/10
5.5/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Intel -> Enterprise southbridge 2 bmc 
Intel -> Enterprise southbridge bmc 
Intel -> Server board s5000pal 
Intel -> Server board s5000psl 
Intel -> Server board s5000vcl 
Intel -> Server board s5000vsa 
Intel -> Server board s5000xal 
Intel -> Server board s5000xvn 
Intel -> Server board sc5400ra 

 Referencje:
http://lz1.intel.com/psirt/advisory.aspx?intelid=INTEL-SA-00012&languageid=en-fr
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/0432
http://secunia.com/advisories/23989
http://osvdb.org/33044
http://www.securityfocus.com/bid/22341

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top