Podatność CVE-2007-0673


Publikacja: 2007-02-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
LGSERVER.EXE in BrightStor ARCserve Backup for Laptops & Desktops r11.1 allows remote attackers to cause a denial of service (daemon crash) via a value of 0xFFFFFFFF at a certain point in an authentication negotiation packet, which results in an out-of-bounds read.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Remote DOS BrightStor ARCserve Backup for Laptops & Desktops
Mark Litchfield
07.02.2007

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
CA -> Brightstor arcserve backup laptops desktops 
CA -> Business protection suite 
CA -> Desktop management suite 
CA -> Desktop protection suite 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/2218
http://supportconnectw.ca.com/public/sams/lifeguard/infodocs/babldimpsec-notice.asp
http://www.securityfocus.com/archive/1/458650/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/22337

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top