Podatność CVE-2007-0686


Publikacja: 2007-02-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Intel 2200BG 802.11 Wireless Mini-PCI driver 9.0.3.9 (w29n51.sys) allows remote attackers to cause a denial of service (system crash) via crafted disassociation packets, which triggers memory corruption of "internal kernel structures," a different vulnerability than CVE-2006-6651. NOTE: this issue might overlap CVE-2006-3992.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.1/10
6.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Intel -> 2200bg proset wireless 

 Referencje:
https://www.exploit-db.com/exploits/3224

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top