Podatność CVE-2007-0760


Publikacja: 2007-02-05   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
EQdkp 1.3.1 and earlier authenticates administrative requests by verifying that the HTTP Referer header specifies an admin/ URL, which allows remote attackers to read or modify account names and passwords via a spoofed Referer.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Eqdkp -> Eqdkp 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/20805
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/32152
https://www.exploit-db.com/exploits/3252

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top