Podatność CVE-2007-0806


Publikacja: 2007-02-07   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Les News 2.2 allows remote attackers to bypass authentication and gain administrative access via a direct request for adminews/index_fr.php3, and possibly the adminews index documents for other localizations.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Les News v2.2 [Admin news without password]
sn0oPy
12.02.2007

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Les news -> Les news 

 Referencje:
http://forums.avenir-geopolitique.net/viewtopic.php?t=2622
http://securityreason.com/securityalert/2226
http://www.securityfocus.com/archive/1/459186/100/0/threaded

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top