Podatność CVE-2007-0845


Publikacja: 2007-02-08   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
admin/index.php in Advanced Poll 2.0.0 through 2.0.5-dev allows remote attackers to bypass authentication and gain administrator privileges by obtaining a valid session identifier and setting the uid parameter to 1.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Advanced poll -> Advanced poll 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/32337
http://www.securityfocus.com/bid/22451
http://osvdb.org/35847
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/32337
http://milw0rm.com/exploits/3282

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top