Podatność CVE-2007-0905


Publikacja: 2007-02-13   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
PHP before 5.2.1 allows attackers to bypass safe_mode and open_basedir restrictions via unspecified vectors in the session extension. NOTE: it is possible that this issue is a duplicate of CVE-2006-6383.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Trustix -> Secure linux 
PHP -> PHP 

 Referencje:
http://www.openpkg.com/security/advisories/OpenPKG-SA-2007.010.html
http://www.php.net/ChangeLog-5.php#5.2.1
http://www.php.net/releases/5_2_1.php
http://www.securityfocus.com/bid/22496
http://www.trustix.org/errata/2007/0009/
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/0546

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top