Podatność CVE-2007-1139


Publikacja: 2007-03-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unrestricted file upload vulnerability in Cromosoft Simple Plantilla PHP (SPP) allows remote attackers to upload arbitrary scripts via a filename with a double extension.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Plantilla PHP Simple
none
07.03.2007

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Cromosoft -> Simple plantilla php 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/2332
http://www.securityfocus.com/archive/1/460913/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/22669

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top