Podatność CVE-2007-1305


Publikacja: 2007-03-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in add2.php in Sava's Guestbook 23.11.2006 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) name, (2) country, (3) email, and (4) website parameters.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Sava\'s GuestBook Multiple Vulnerabilities
Belsec Team
09.03.2007

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Savas place -> Savas guestbook 

 Referencje:
http://belsec.com/advisories/142/summary.html
http://securityreason.com/securityalert/2350
http://www.securityfocus.com/archive/1/461910/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/22820
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/32812

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top