Podatność CVE-2007-1377


Publikacja: 2007-03-09   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
AcroPDF.DLL in Adobe Reader 8.0, when accessed from Mozilla Firefox, Netscape, or Opera, allows remote attackers to cause a denial of service (unspecified resource consumption) via a .pdf URL with an anchor identifier that begins with search= followed by many %n sequences, a different vulnerability than CVE-2006-6027 and CVE-2006-6236.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Opera software -> Opera 
Netscape -> Navigator 
Mozilla -> Firefox 
Adobe -> Acrobat reader 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/32896
http://www.securityfocus.com/data/vulnerabilities/exploits/22856.html
http://www.securityfocus.com/bid/22856

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top