Podatność CVE-2007-1427


Publikacja: 2007-03-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Directory traversal vulnerability in download_pdf.php in AssetMan 2.4a and earlier allows remote attackers to read arbitrary files via a .. (dot dot) in the pdf_file parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
AssetMan 2.4a <= (download_pdf.php) Remote File Disclosure Vulnerability
BorN To K!LL Bor...
14.03.2007

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Assetman -> Assetman 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/2410
http://www.securityfocus.com/archive/1/462577/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/22921
https://www.exploit-db.com/exploits/3458

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top