Podatność CVE-2007-1505


Publikacja: 2007-03-19   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Fujitsu FENCE-Pro before V5L01, and Systemwalker Desktop Encryption V12.0L10, V12.0L10A, V12.0L10B, V12.0L20 and V13.0.0 allows local users to obtain sensitive information by extracting the decoding password from certain "self-decoding" file types.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Fujitsu -> Fence 
Fujitsu -> Systemwalker desktop encryption 

 Referencje:
http://jvn.jp/jp/JVN%2319795972/index.html
http://segroup.fujitsu.com/secure/products/fence/notice/alert20070316.html
http://software.fujitsu.com/jp/security/products-fujitsu/solution/systemwalker_dte_200701.html
http://www.securityfocus.com/bid/23001
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/33029

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top