Podatność CVE-2007-1635


Publikacja: 2007-03-23   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Static code injection vulnerability in admin/settings.php in Net Portal Dynamic System (NPDS) 5.10 and earlier allows remote authenticated users to inject arbitrary PHP code via the xtop parameter in a "ConfigSave" op to admin.php, which can later be accessed via a "Configure" op to admin.php.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Net Portal Dynamic System (NPDS) <= 5.10 Remote Code Execution 0day
DarkFig
26.03.2007

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Net portal dynamic system -> Net portal dynamic system 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/2473
http://www.securityfocus.com/archive/1/463176/100/0/threaded

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top