Podatność CVE-2007-1642


Publikacja: 2007-03-23   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in ManageEngine Firewall Analyzer allows remote authenticated users to "access any common file" via a direct URL request.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
ManageEngine Firewall Analyzer arbitrary file disclosure to authorized user
yearsilent
30.03.2007

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Manageengine -> Firewall analyzer 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/2479
http://www.securityfocus.com/archive/1/463509/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/464154/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/464271/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/23097
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/33319

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top