Podatność CVE-2007-1673


Publikacja: 2007-05-08   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
unzoo.c, as used in multiple products including AMaViS 2.4.1 and earlier, allows remote attackers to cause a denial of service (infinite loop) via a ZOO archive with a direntry structure that points to a previous file.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Multiple vendors ZOO file decompression infinite loop DoS
Jean-Sebastien G...
12.05.2007

Typ:

CWE-399

(Resource Management Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Winace -> Winace 
Unzoo -> Unzoo 
Rahul dhesi -> ZOO 
Picozip -> Picozip 
Panda -> Panda antivirus 
Panda -> Panda antivirus and firewall 
Barracuda networks -> Barracuda spam firewall 
Avira -> Antivir 
Avira -> Antivir personal 
Avast -> Avast antivirus 
Avast -> Avast antivirus home 
Avast -> Avast antivirus professional 
Amavis -> Amavis 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/2680
http://www.amavis.org/security/asa-2007-2.txt
http://www.securityfocus.com/archive/1/467646/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/23823
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/34080

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top