Podatność CVE-2007-2137


Publikacja: 2007-04-22   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Heap-based buffer overflow in kde.dll in IBM Tivoli Monitoring Express 6.1.0 before Fix Pack 2, as used in Tivoli Universal Agent, Windows OS Monitoring agent, and Enterprise Portal Server, allows remote attackers to execute arbitrary code by sending a long string to a certain TCP port.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
IBM Tivoli Monitoring Express Universal Agent Heap Overflow Vunlerability
ZDI
24.04.2007

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
IBM -> Tivoli monitoring express 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/2597
http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24012341
http://www.securityfocus.com/archive/1/466216/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/23558
http://www.securitytracker.com/id?1017933
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/1456
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-07-018.html
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/33746

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top